Služby

Ekonomické služby a finančné poradenstvo
Zakladanie spoločností
Právna a ekonomická starostlivosť o spoločnosť
Vedenie účtovníctva
Daňové poradenstvo
Audit výsledkov hospodárenia
Finančná analýza podniku
Oceňovanie podniku
Manažment pohľadávok
Likvidácia obchodných spoločností

Účtovníctvo: (dodávateľským spôsobom)
finančné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo,
zostavovanie účtovnej závierky
spracovanie daňového priznania k dani z príjmov pre fyzické osoby
spracovanie daňového priznania k dani z príjmov pre právnické osoby
zostavovanie DPH
účtovanie miezd a vedenie personalistiky, spracovanie miezd, sociálne a zdravotné poistenie, exekúcie a zrážky zo mzdy,
cestovné náhrady